Zadejte poptávku Chci prezentaci
DIRECTIS Aktuality

Aktuality


2. října 2017Registr smluv

Od 1. července 2016 vstoupil v platnost „Zákon o registru smluv (předpis č. 340/2015 Sb.)“, který přikazuje: příspěvkovým a podobným organizacím povinnost zveřejnit jakoukoliv dodávku od soukromoprávního subjektu, která je vyšší jak 50.000,- Kč bez DPH v registru smluv prostřednictvím Datové schránky.

Vytvořili jsme pro Vás řešení pro DIRECTIS, které umožňuje:
  • získávat informace „o smlouvách“,
  • vytvářet z nich Zprávy a
  • pomocí Datových schránek je automaticky nebo ručně zveřejňovat do Registru smluv.
Podrobnější informace naleznete na REGISTR SMLUV.
 


4. dubna 2016Nový modul DIRECTIS 2 - PM - Projektové řízení

V rámci nové verze DIRECTIS 2 jsme pro Vás připravili modul PM - Řízení projektů, který je primárně určen pro řízení projektů a evidenci informací o nich.


Podrobnější informace najdete na DIRECTIS PM - Řízení projektů.

Pozn.: Tento modul je vytvořen a spolufinancovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

1. března 2016Nový modul DIRECTIS 2 - ISDS - Datové schránky

V rámci nové verze DIRECTIS 2 jsme pro Vás připravili modul ISDS - Datové schránky, který je primárně určen pro vytváření, odesílání a příjem datových zpráv a jejich archivaci.


Podrobnější informace najdete na DIRECTIS ISDS - Datové schránky.


1. února 2016Zahájení vývoje DIRECTIS 2

Od 1.2.2016 jsme zahájili vývoj nové verze produktu s označením DIRECTIS 2 vytvořeného pod registračním číslem projektu:CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0000550.

Tato verze produktu bude vytvořena v rámci dotačního projektu "Systém pro řízení firmy DIRECTIS 2", který bude spolufinancovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Softwarové řešení DIRECTIS 2 bude v průběhu projektu inovováno z původního řešení na dvou úrovních:
  1. První úrovní bude technologická inovace, kdy v rámci projektu dojde ke kompletní modernizaci softwarového řešení na nejvyšší verzi Microsoft technologie a to konkrétně na SharePoint 2013 a také s před přípravou na další nové verze SharePoint.
  2. Druhou úrovní bude inovace globální funkčnosti systému, kdy na základě kontinuálního sběru požadavků stávajících zákazníků a plánu rozvoje produktu dojde postupně k inovaci nebo vytvoření nových modulů pro:

20. března 2015Úspora nákladů v souvislosti se zavedením IS a jeho návratnost

Dovedete si představit,  že vhodným softwarovým nástrojem uspoříte 30 minut týdně při evidenci a kontrole vystavených úkolů?  Nebo že vaši zaměstnanci uspoří týdně 20 minut díky fungujícímu fulltextu a organizaci dokumentů? Víte, kolik je to dohromady za jeden rok?
Zdá se Vám roční návratnost informačního systému pohádkou? Rádi s Vámi tuto možnost probereme!

16. ledna 2015Kariéra

Hledáme pracovníky na následující pozice: Programátor ASP.Net C#, Správce systému, Obchodní zástupce

14. října 2014Inovace v řízení porad

Vylepšili jsme agendu Řízení porad. K jednotlivým záznamům lze zadávat úkoly přímo v listu záznamů bez nutnosti přecházení na jinou obrazovku. Současně se zobrazují  již dříve zadané úkoly a jejich stav. Agenda porad je našimi zákazníky hodnocena jako velký přínos pro usnadnění řízení firmy.

8. října 2014České firmy objevují strategické výhody CSR

Firmy díky společensky odpovědnému přístupu (CSR - Corporate Social Responsibility) získají užitečnou zpětnou vazbu, jaký dopad má jejich podnikání na životní a sociální prostředí, na podmínky pro jejich zaměstnance nebo možnosti ovlivnění úrovně vzdělávání či kvality života lidí v místní komunitě. Přehodnocují způsob svého podnikání a hledají nová inovativní řešení a postupy, například při výrobě a distribuci svých produktů, expanzi na nové trhy či při nastavování svého dodavatelského řetězce.
Zdroj: www.enviweb.cz

25. ledna 2014DIRECTIS v SharePoint 2013

Zahájili jsme migraci DIRECTIS do nového prostředí SharePoint 2013. Nová platforma přinese uživatelům mimo změny designu zaměřené na usnadnění ovládání z dotykových zařízení, podporu drag-and-drop operací přímo do prostředí prohlížeče, zrychlené vyhledávání a další.

24. ledna 2013Nová norma ISO/IEC 27013:2012

ISO/IEC 27013:2012 Informační technologie - Bezpečnostní techniky. Norma stanovuje pokyny pro integrované použití ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 20000-1 (standardů informační bezpečnosti a řízení IT služeb).
Zdroj: www.iso.org

10. ledna 2013Nová směrnice ISO 10018:2012

ISO 10018:2012 Management kvality - Směrnice pro zapojení lidí a využití jejich kompetencí. Směrnice je zaměřena na maximální využití kompetencí pracovníků v systémech řízení kvality.


	

16. listopadu 2012Evropský týden malých a středních podniků 2012

Ve dnech 15.-21. října 2012 probíhá další ročník Evropského týdne malých a středních podniků. Jde o rozsáhlou kampaň Evropské komise na podporu malých a středních podniků v Evropě, která má za cíl zvýšit informovanost podnikatelů a poskytnout jim příležitosti k tomu, aby mohli sdílet své zkušenosti a dále se rozvíjet.
Zdroj: www.komora.cz

Popis systému
Directis

Popis systému Directis

Systém DIRECTIS je postavený na platformě Microsoft SharePoint, která je dokonalou základnou pro jednoduchou a intuitivní každodenní práci. Jedinečnost DIRECTIS spočívá v unikátní šíři pokrytí funkcionalit – Manažerské řízení, CRM, lidské zdroje, Document Management, systémy managementu….

Více informací
Hlavní strana | O nás | DIRECTIS | Řešení | Reference | Kariéra | Kontakt
©2015 ACMARK s.r.o. Webové stránky