Zadejte poptávku Chci prezentaci
DIRECTIS DIRECTIS Moduly DIRECTIS ISDS

DIRECTIS ISDS - Datové schránky


Modul DIRECTIS ISDS - Datové schránky je určen pro posílání zpráv mezi různými organizacemi zejména státní správou prostřednictvím datových schránek.

Datové schránky a zprávy posílané prostřednictvím nich nahrazují klasický způsob doručování v listinné podobě, protože zákon o datových schránkách zrovnoprávňuje papírovou a elektronickou verzi zasílaného dokumentu. Cílem datových schránek je rychlejší, levnější a spolehlivější komunikace s organizacemi zejména ve státní správě.

V rámci systému DIRECTIS 2 jsme pro Vás vyvinuli modul, který umožňuje:
 • vytváření datových zpráv a přikládání příloh,
 • odesílání a příjem zpráv včetně příloh,
 • přijímání notifikací z datových schránek,
 • ovládání přístupových práv k schránkám pro jednotlivé uživatele systému,


Všechny zprávy a notifikace je možno: 
 • přiřazovat k Adresáři a jeho kontaktům, tím zajistit jejich zobrazení u organizací, kterých se komunikace týká,
 • opatřovat spisovými značkami a podle nich třídit

Výhody:
 • systém je možno provozovat pro více Datových schránek nebo firem,
 • systém zachovává historii komunikace s organizacemi,
 • vyhledávání podle různorodých výrazů a parametrů,
 • možnost vytváření různých Work Flow co se s přijatou nebo odeslanou zprávou má stát,
 • možnost implementovat časová razítka kvůli věrohodnosti uchovávaných informací.


Proč používat náš systém oproti standardnímu rozhraní datových schránek?
 • Následné zpracování - možnost zpracovávat došlé a odeslané zprávy v rámci Vaší organizace např. přeposlat někomu jinému nebo nastavit upozorňovací procedury a procesy tak, aby se se správou stalo to co požadujete nebo nezapadla.
 • Historie - námi vytvořený modul zachovává historii komunikace tak jak dlouho chcete. Standardní bezplatné rozhraní Datových schránek pouze 3 měsíce.
 • Sdružování - přes náš modul je možné vyhledávat podle parametrů a slučovat zprávy např. podle organizace. Máte tak rychlý a jednoduchý přehled o tom co jste komu odeslali a od něj přijali.
 • Přístupová práva - v rámci našeho systému můžete efektivně řídit přístupová práva k zprávám a jejich obsahu.

Hlavní strana | O nás | DIRECTIS | Řešení | Reference | Kariéra | Kontakt
©2015 ACMARK s.r.o. Webové stránky