Zadejte poptávku Chci prezentaci
DIRECTIS DIRECTIS Moduly DIRECTIS QM

DIRECTIS QM - Řízení kvality


Visí Vám na stěně certifikát, nebo kromě toho považujete za účelné systémově řídit kvalitu?
 
Provoz systému managementu ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 se stane Vaším nástrojem pro zlepšování, nikoliv otravnou byrokracií...
 

Cíle

 • Řízení jakosti pomocí SMART cílů jednotlivých organizačních jednotek
 • Evidence plnění cílů včetně schvalování zdrojů
 • Možnost rozpracování cílů do konkrétních úkolů (programů)

Audity

 • Nástroje pro důslednou kontrolu Vašeho managementu kvality
 • Plánování, upozorňování, evidence interních a externích auditů
 • Elektronické potvrzování výsledků auditu
 • Návaznost na řízení neshod, doporučení a námětů
 • Statistika výsledků auditu

Neshody

 • Nástroj pro zlepšování Vašeho managementu kvality
 • Kategorie neshod, příčiny neshod, vazba na opatření
 • Dokladované odstranění neshod bez zbytečných papírů
 • Navázání neshod na audity, procesy, organizační jednotky a na agendy bezpečnosti informací

Doporučení a náměty

 • Evidence doporučení a námětů včetně zdroje jejich vzniku
 • Integrované řešení s ostatními částmi systému

Řízení reklamací

 • Evidence přijatých reklamací včetně způsobu vyřízení a vyrozumění zákazníka
 • Upozorňování na termín řešení reklamace
 • Přehled o nákladech na odstranění reklamací
 • Vazba na evidenci zákazníků
 • Evidence vystavených reklamací a průběhu jejich vyřizování
 • Vazba na ostatní části systému managementu kvality -  neshody, opatření a úkoly

Opatření

 • Volitelné schvalování opatření před jejich realizací
 • Provázání opatření s neshodami, poradami a plánem zvládání rizik
 • Možnost rozpracování opatření do konkrétních úkolů

Měření procesů

 • Průběžně nastavitelná kritéria hodnocení výkonnosti
 • Evidence výsledků jednotlivých organizačních jednotek

Hlavní strana | O nás | DIRECTIS | Řešení | Reference | Kariéra | Kontakt
©2015 ACMARK s.r.o. Webové stránky